Välkommen till Nätverket för Deltagardriven forskning

Nätverket verkar för att underlätta för forskning och utveckling som görs i kollegial samverkan mellan flera aktörer inom lantbrukssektorn. Därför anordnas möten och träffar för utbyte mellan människor som är engagerade i, eller intresserade av, deltagardriven forskning.

Nätverkets "kärnformulering";

Det är den deltagardrivna ansatsen där forskning och utveckling utgår från gemensamt lärande mellan samhälle och vetenskap och inkluderar olika aktörers insikter, förståelse, arbetssätt och mål, som är kärnan för nätverket. Syftet är att arbeta för en hållbar förändring.  Nätverket samlar människor som har intresse för denna ansats och hållbar utveckling av livsmedelssystemet. Vi stöttar och lär oss av varandra och har även nytta av att lära av hur man arbetar med detta sätt inom andra områden. 
 
Inom nätverket finns kompetens och förmåga att hålla kurser och föredrag om deltagardriven forskning, underlätta och stödja samverkan i grupper som bedriver deltagardriven forskning, skriva ansökningar för finansiering samt rapportera resultat i form av rapporter, populärvetenskapliga- , faktamässiga- och vetenskapliga artiklar. Deltagarna i nätverket har erfarenheter av praktiskt lantbruk, rådgivning, forskning, företagande, myndighets- och organisationsarbete inom de gröna näringarna.

Vad är deltagardriven forskning?

Deltagardriven forskning innebär forskning och utvecklingsarbete i grupp där alla deltagare har möjlighet att påverka gruppens ämnesområde och arbetsgång. Samarbetet mellan forskare, rådgivare, lantbrukare och andra aktörer ger en god möjlighet att hitta och lösa, eller hantera, problematiska situationer inom lantbruket. Arbetet medför samtida förändringar och kunskapsutveckling. Deltagardriven forskning kan möta näringens behov och fylla en viktig funktion när det gäller att vidareutveckla befintliga lantbruksverksamheter.
 
Deltagardrivna forskningsgruppers arbeten har lett till en mängd resultat i form av fakta, lärande, förändringar, erfarenheter och dokumentation. Resultaten har spridits genom artiklar, rapporter, konferenser, lantbrukarträffar, fortbildningskurser, hemsidor, rådgivning, examensarbeten, avhandlingar, seminarier mm.

Vill du i nätverket att vi uppmärksammar något på hemsidan? Skicka ett e-postmeddelande hit

Vi gratulerar!

22/1 -16 Victor Guaman Sarango till sin Doktorsavhandling "Biological and mechanical subsoiling in potato production - a participatory research approach"

25/9 -15 Weronika Swiergiel till sin Doktorsavhandling "Co-developing Pest Management for Organic Apple Production. Combining Participatory Action Research, Activity Theory, Laboratory and Field Trials in a Swedish Context"

Kurser erbjuds

Introduktionskurser i deltagardriven forskning erbjuds i samarbete mellan Karin Eksvärd, Inspire Action & Research AB, och Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen i Västmanland.

Kontaktpersoner