Deltagardriven forskning

Idag används begreppet “deltagardriven forskning” för att ge namn till olika former av samverkan mellan t.ex. forskning och praktiskt lantbruk. Vi kan redogöra för begreppen och stötta er att hitta den form av samarbete som passar just er.

Karins erfarenhet av deltagardriven forskning sträcker sig från mitten av 1990-talet. Hon har stöttat deltagardrivna grupper men även andra som jobbar som “facilitatorer”, gett kurser, skrivit vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur och bidragit i utvecklingen av deltagardriven forskning som ett arbetsätt för hållbar utveckling för svenskt lantbruk.

Idag ingår vi i gruppen “Agroforestry i Sverige”, en aktionsforskninggrupp som drivs av alla som medverkar i arbetet och som bidrar till praktisk och teoretisk kunskap av moderna agroforestry system i Sverige och hur de passar in i dagens samhäle.

Kurser och information om deltagardriven forskning

Vi erbjuder kurser, kortare information och handledning i deltagardriven forskning efter kundens önskemål.

Grundkursen omfattar 5 dagar uppdelat i två pass och sammanlagt ungefär 2 veckors arbete och ges i samarbete med Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen i Västmanland.

Välkommen med din förfrågan.

Handbok i Deltagardriven forskning


Ett fåtal exemplar av handboken “Tillsammans kan vi lära och förändra – deltagardriven forskning för svenskt lantbruk” finns kvar. Vid intresse kontakta Karin direkt.

Nätverket för deltagardriven forskning

Vi har ett nära samarbete med nätverket för deltagardriven forskning! Nätverkets medlemmar stöttar varandra med kontinuerlig fortbildning i form av workshops med olika teman.