Om oss

Vår intention är att inspirera och underlätta för människor att genomföra förändringar som bidrar till ökad hållbarhet lokalt och globalt. För oss är förmågan att välja själva nyckeln till framtiden. Vårt bidrag är att stötta samarbeten, lärande och projekt där mål och handlingar stärker möjligheten till livskraft hos människa och natur. Behovet av erfarenhet, kunskap och förmågor från flera yrken och discipliner, för att hitta hållbara lösningar till en förbättrad global och lokal situation gör att vi ofta samarbetar med andra.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av jordbruksfrågor inom akademin, hos myndigheter och organisationer och som konsulter, men vi har även bakgrund och erfarenhet av praktiskt gårdsarbete.

Inspire Action and Research AB är ett institut för aktiv omställning och hållbar utveckling i praktik, teori och samarbete dem

Om Jan Eksvärd

Jan har under många år varit anställd vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som expert på hållbar utveckling med fokus på livsmedels- och biomassaproduktion. Han är uppskattad för sitt engagemang inom områden som resurseffektivitet, GMO, ekologisk produktion, växtskydd, avloppssystem, olika klimatfrågor, utvecklandet av hållbara städer. Han deltar ofta i seminarier, debatter och håller föreläsningar. Han är aktiv i beredningsgrupper som bedömer forskningsprojekt vid Formas, Vinnova, EIP (European Inovation Partnership) och Stiftelsen Lantbruksforskning och är även medlem i Kemikalieinspektionens insynsråd.

Om Karin Eksvärd

Karin har under åren varvat arbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet och egenföretagande för att kunna göra det hon brinner för: att bidra till förbättring med metoder som passar den aktuella situationen eller frågan. Det har inneburit att underlätta för samarbeten mellan praktiker och akademiker för att gemensamt hitta hållbara lösningar, att gå på djupet med agroekologins grundprinciper och tillämpa dem i praktiken, att projektleda med tydligt ansvar men i samarbete med medarbetare. Numer är det familjeföretaget som gäller. Karin beskriver sig själv:

”Det finns få saker som ger mig sådan glädje som möten och samarbeten med lantbrukare och andra människor. Hur samverkan mellan en plats naturliga förutsättningar och människors intention och förmåga, tillsammans skapar en plats för produktion, diversitet och skönhet är fascinerande! Likaså hur gemensamt lärande mellan människor med olika bakgrund kan stimulera till nya beslut. Men jag kan också förlora mig själv i vetenskapliga frågor och glömma bort tiden medan jag gör klart en rapport eller planerar en workshop.