Referenser och publikationer

Exempel på tidigare uppdragsgivare

SLU, Skogsvårdsstyrelsen, Hushållningssällskap, Länsstyrelser, LRF, Svensk Mjölk, Örebro Universitet, Hela Sverige ska Leva, Formas, Vinnova, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Jordbruksverket m.fl.

Exempel på publikationer


Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016
Författare: Karin Eksvärd, Johanna Björklund, Maria Danielsson, Jan Eksvärd, Emma Hansdotter, Joel Holmdal, Arne Jansson, Oscar Kjellberg, Per Klingberg, Annika Korhonen, Christina Schaffer, Kjell Sjelin, Thomas Stjerndahl, Martha Thernsjö, Anders Tivell, Susanne Velander Vretare, Helena von Bothmer


Gå en mil i mina skor…… ……på väg mot samförvaltning.
Av: Eksvärd, K., Hallgren, L., Lönngren, G., Norrby, T., Tivell, A., Westberg, L., Byström. M. 2006.  Working paper 8. Institutionen för stad och land, SLU, och Centrum f biologisk mångfald. Ladda hem här.


Agroecology in Practice – Walking the talk.
By: Eksvärd,K, Lönngren, G., Cuadra, M., Francis, C., Johansson, B., Namanji, S., Rydberg, T., Ssekyewa, C., Gissén, C., Salomonsson, L. 2014.  Department of Urban and Rural Development. Swedish University of Agricultural Sciences. Download here.

Tillsammans kan vi lära och förändra – deltagardriven forskning för svenskt lantbruk
Eksvärd, K. 2003. Centrum för Uthålligt Lantbruk, SLU.
Agroecology in Practice – Walking the talk.
By: Eksvärd,K, Lönngren, G., Cuadra, M., Francis, C., Johansson, B., Namanji, S., Rydberg, T., Ssekyewa, C., Gissén, C., Salomonsson, L. 2014. Department of Urban and Rural Development. Swedish University of Agricultural Sciences. Download here.

Narrowing the gap between Academia and Practice through Agroecology: Designing Education and Planning for Action.
Eksvärd, K., Salomonsson, L., Francis, C., Tesfay, G., Abraha, Z., Ssali, T. K., Nassuuna, M. M. 2014. Nacta Journal. 58(2): 148-154.

Farmer perspectives on introducing perennial cereal in Swedish farming systems: A sustainability analysis of plant traits, farm management, and ecological implications.Marquardt, K., Vico, G., Glynn, C., Weih, M., Eksvärd, K., Dalin, P., Björkman, C., 2016. Agroecology and Sustainable Food Systems 40 (5) 432-450.

Assessing ecosystem services in perennial intercropping systems –participatory action research in Swedish modern agroforestry
Björklund, J., Eksvärd, K., Schaffer, C. 2014.. In: Farming systems facing global challenges: Capacities and strategies The 11th European IFSA Symposium, 1-4 April 2014 in Berlin.

How intentions guide the application of principle in co-creating agriculture
Eksvärd, K. 2014. Journal of Agricultural Extension and Rural Development. 6(7): 311-321

Integrating Participatory Learning and Action Research and Systems Ecology: A Potential for Sustainable Agriculture Transitions.
By: Eksvärd, K., Rydberg, T. 2010. Systemic Practice and Action Research, 23(6): 467-486. Down load here.
Facilitating systemic research and learning and the transition to agricultural sustainability.
By: Eksvärd, K. 2010. Journal of Agricultural Education and Extension: 16 (3) 265-280Down load here