Tjänster

Projektledning

När vi projektleder små som stora projekt för hållbar utveckling, har vi starkt fokus på den gemensamma kompetensen och delat ansvar utan att tappa projektledarnas ansvar för att nå de sätta målen och att strukturera arbetet. Mer om projektledning.

Stöd av utvecklingsprocesser

Att arbeta tillsammans för att åstadkomma en förändring är kul! Korta workshops eller årslånga utvecklingsprocesser, vi stöttar och leder gemensamma lärande processer.  Mer om stöd av utvecklingsprocesser.

Föreläsningar och kurser

Nyfiken på Hållbar utveckling, agroekologi, jordbrukets miljöpåverkan eller deltagardriven forskning? Tveka inte att kontakta oss. Mer om föreläsningar, kurser och akademi.

Forskning och akademi

I forskningsprojekt bidrar vi med identifiering av intressanta områden, intervjuer, frågeställningar, analyser, slutsatser och skrivarbete. I gemensamma ansökningar eller som underkonsulter. Mer om föreläsningar, kurser och akademi.

Vill du förstå lantbrukets situation eller genomföra ett forskning och/eller utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer för att åstadkomma genomförda förändringar? Behöver du stöd att komma igång, ett bollplank eller en samarbetspartner? Hör av dig! Eller, läs mer under Deltagardriven forskning 😉

Analys och utvärderingar

Vill du hitta kärnan av ämnet, klargöra en fråga eller tydliggöra vad den faktiska inverkan av ett projekt är? Läs mer om Analys och utvärderingar.