Analys och utvärderingar

Oavsett om du behöver klargöra ett krångligt eller hett ämne, kunskap om det faktiska resultatet av ett projekt eller få bättre insikt inom ett ämne, inom området hållbarhet och jordbruk är du välkommen att kontakta oss. Vi går till botten, toppen och ut i bredden på frågorna.

Officiella rapporter, utredningar, vetenskapliga artiklar och liknande analyseras enligt kundens intresse och sammanställs i korta och tydliga PM. I lantbrukssammanhang kan alla ämnen inom områden så som klimatförändringar, produktion av grödor, avfall, energieffektivitet, och växtförädling bli analyserade med den bredd och det djup som krävs.