Föreläsningar, kurser och akademi

Vi trivs i rollen som föreläsare och kursansvariga!!
Jan blir tillfrågad om att föreläsa om lantbruk och miljö för studenter vid Stockholms universitet år efter år och Karins presentation om tillgång på säker mat idag och imorgon för Hela Sverige ska Leva i Karlskoga fick spontana tack från publiken.

Våra kopplingar till akademin är nära. För Jan genom ett otal samarbeten och som granskare av ansökningar och för Karin som utbildad forskare ett flertal forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt bakom sig. Nyligt deltog hon som inhyrd forskande i delen på gårds- och landskapsskala projektet AgResources på SLU.

Karin ger som agroekolog kurser i deltagardriven forskning och har tagit fram kurser till Agroekologiprogrammet vid SLU Alnarp. Hon har också gett kurser som Agroekologi och hållbarutveckling, Socioekonomi och institutionella aspekter av agroekosystems utveckling och Systemanalys och agroekosystem, vid Mekelle Universitet i Etiopien.

Kurs i deltagardriven forskning!

Vi erbjuder kurser i deltagardriven forskning i samarbete med Elisabeth Ögren. Grundkursen omfattar 5 dagar uppdelat i två pass och sammanlagt ungefär 2 veckors arbete. Även kortare information erbjuds liksom handledning vid start, genomförande och avslut av projekt. Välkommen med din förfrågan.