Projektledning

Som projektledare har vi fokus på hur målet ska bidra till beställaren. Men att underlätta samarbetet, fördela ansvar och hålla tidsramar och krav tydliga, är av samma vikt.

Idag är vi på väg in i nya åtaganden! Spännande planering med personer i Sigtuna och Knivsta kommun pågår.

Exempel på tidigare projektansvar är:

  • Ansvarig för Centrum för uthålligt lantbruks satsning på Deltagardriven forskning.
  • Del i projektledningen av Agroecology in Practice, ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Mekelle Universitet i Etiopien och Uganda Martyr’s universitet, kring att etablera master utbildningar i agroekologi.
  • Projekt om energieffektivisering inom lantbruket.
  • Projekt om ökad användning av biodrivmedel på gården.