Stöd av utvecklingsprocesser

Vi stöttar grupper som vill analysera en för dem intressant situation, dra egna slutsatser, och jobba tillsammans för förbättring. Detta kan ske genom en workshop, ett seminarium, eller under ett mångårigt arbete. Åt en länsstyrelse höll vi t.ex. en dag om kompetensutveckling med föreläsning och efterföljande workshop.

Idag handleder vi en deltagardriven forskningsprocess om utvecklingen av agroforestry i Sverige. Där deltar lantbrukare, trädgårdsmästare, forskare, statstjänstemän och lärare. Målet hos denna grupp är att utveckla agroforestrysystem och utvärdera deras potential att kombinera en hög produktion med resurseffektivitet och genererande av ekosystemtjänster i Sverige.